VMF Estonia osutab järgmisi mõõtmisteenuseid:

  • Paberipuidu ja küttepuidu mõõtmine kliendi terminalis pikaajalise lepingu alusel
  • Laevadele laaditava paberipuidu ja küttepuidu mõõtmine sadamates
  • Paberipuidu ja küttepuidu ladude inventeerimine ja paberipuidu ning küttepuidu mõõtmine virnades ostu-müügi tehingu tarbeks
  • Paberipuidu, küttepuidu ja palkide kontrollmõõtmine kliendi soovil

Mõõtmisteenuse hind:

  • Mõõtmisteenuse osutamisel pikaajalise lepingu alusel lepitakse mõõtmisteenuse hind kokku lepingu sõlmimisel
  • Mõõtmisteenuse osutamisel ilma pikaajalise lepinguta kehtib üldine hinnakiri (VMF Estonia hinnakiri 2024)