Ettevõtte loodi 1998. aastal, eesmärgiga tekitada erapooletu mõõtja Rootsi ettevõtte omanduses oleva Võrumaal asuva AS Toftani saeveski juurde. Esimestel aastatel oligi põhitegevuseks palkide sorteerimine AS Toftani saeveskis, kuid tasapisi lisandus ka mõõtmistöid väljaspool saeveskit – peamiselt laevadele laaditava paberipuidu mõõtmine ja puiduladude inventeerimine.  

VMF Estonia OÜ omanikuks oli alguses Rootsi erapooletu puidumõõtmisettevõte VMF Qbera. 2008 otsustas VMF Qbera, et loobub oma väljaspool Rootsit asuvatest tütarettevõtetest. VMF Estonia OÜ uuteks omanikeks said ettevõtte kaks endist töötajat.

Käesoleval ajal mõõdame aastas ligikaudu 1,5 milj tm ümarpuitu, seejuures mõõdame valdava enamuse Rootsi eksporditavast paberipuidust.