2009. aasta detsembris omandasime Rootsis erapooletuid puidumõõtmisettevõtteid kontrollivalt asutuselt kinnituse (akrediteeringu), et VMF Estonia OÜ on pädev mõõtma vastavalt Rootsis kehtestatud mõõtmisreeglitele.  Akrediteeringu saanud  mõõtmisettevõtteid auditeeritakse iga-aastaselt.