VMF Estonia OÜ on asutatud 1998. aastal, eesmärgiga pakkuda Eestis erapooletut ümarpuidumõõtmisteenust. Oma 25-aastase kogemuste ja teadmiste pagasi põhjal suudame pakkuda klientidele nii kvaliteetset mõõtmisteenust kui ka pädevat mõõtmisalast nõustamist. Tänu koostööle Rootsi puidumõõtmisettevõtte Biometriaga oleme kursis valdkonna uusimate arengutega ning omame nendepoolset akrediteeringut Biometria reeglite (nn Rootsi reeglite) alusel mõõtmiseks.